Hvordan foregår det?

Hvordan foregår det?

Ønsker du at få en bisidder med til dit næste møde mm. så foregår det på følgende måde.

Før mødet
Du vil før mødet blive kontaktet af vores bisidder, som aftaler hvornår I kan mødes og forberede jer til det møde, som du har valgt at bisidder skal med til. Tag gerne kontakt til Røde Kors Bjerringbro i god tid og minimum 14 dage før mødet.

Under mødet
I kan aftale om bisidder må hjælpe med at spørge om detaljer, eller om bisidder skal forholde sig tavs under mødet. Bisidder vil ofte tage notater undervejs. Ved mødets afslutning kan bisidder opsummere aftaler og hovedpunkter fra mødet, så alle er enige om, hvad der er blevet talt om og aftalt.

Efter mødet
For at få en god afslutning på samarbejdet taler du hele forløbet igennem med bisidderen inden I skilles. Er der behov for yderligere hjælp senere, er dette også en mulighed.

Behov for en bisidder

Vil du gerne vide mere om vores bisidder i Bjerringbro eller have en bisidder med til dit næste møde med kommune, bank mm. så kontakt vores lokale formand i Røde Kors Bjerringbro her.