Bisidder

Bisidder

Ifølge dansk lovgivning har alle ret til at tage en bisidder med til de møder, som borgerne måtte ønske. Bisidderens opgave er at være et par ekstra øjne og ører, når borgeren f.eks. skal tale med offentlige myndigheder, sagsbehandler, kommune, læge og bank mm.

Bisidderen har tavshedspligt og forholder sig altid neutralt til dig og din situation. Det er dig og dine ønsker og holdninger, der er i centrum, og bisidderen er der for dig.

Bisidder i Røde Kors Bjerringbro
I Bjerringbro kan Røde Kors tilbyde en bisidder til de borgere som måtte føle behov for dette. Det er gratis at få en bisidder. De eneste udgifter borgeren selv skal afholde er evt. transportudgifter for bisidder.

I Røde Kors Bjerringbro har vi flere bisiddere, som på nuværende tidspunkt hjælper flere borgere i Bjerringbro. Nogle borgere hjælper vores bisiddere kun kortvarigt, mens andre hjælpes tilbagevendende over flere år.

Behov for en bisidder
Vil du gerne vide mere om vores bisiddere i Bjerringbro eller have en bisidder med til dit næste møde med kommune, bank mm. så kontakt vores lokale formand i Røde Kors Bjerringbro her eller aktivitetsleder Steen Lundgaard Jensen på tlf. 2811 8786' eller mail stejen@rodekors.dk.